Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Harald Fleetwood, Tjenstgörande Kammarjunkare.

Elva visitkort från Friherre Harald Fleetwood, Tjenstgörande Kammarjunkare. Första kortet daterat 1921, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Östermalmsgatan 14 A, (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1924, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet samt sorgkant. Sjätte kortet daterat 1925. Sjunde kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1929, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 28.12.1925.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921 – 1928

1921 - 1928

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.284._HWY