Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol

Hjullåspistol, utformad med bösskolv och parad med inventarienummer 12846. Pistolen har en åttkantig, slätborrad pipa av stål och två piphäften. Ståndsiktet och det lilla knoppkornet är även dessa utav stål. Framför svansskruvbladet finns det en stämpel med HP och ett bomärke. På pipans undersida finns det ännu en stämpel med ett bomärke (nästan identisk med Stöckel inventarienummer 6406, Bayern?). Pistolen har hjullås och ett plant låsbleck med fasade kanter, utsvängt för hjulet. Hjulet fasthålls med en krampa, kl. 9. Hanen har en lös underkäke och det finns en vertikalhjulstudel. Hel stock av svärtat trä, som är utsvängd för hjulet. Kolven är utformad som en bösskolv med tyskt anslag. Det finns en kolvlåda på den högra sidan med ett lock av graverat ben. Lockets motiv är en trana med ett klot i den ena klon - en symbol för vaksamhet. Framför stockens utsvängning för hjulet, finns det två graverade tvärband. Näsbandet och de två rörkorna är gjorda av stål. Det finns tre låsskruvar samt en varbygel med utfällbart fingerstöd utan fingerlägen. Tillbehör: Laddstock med doppsko av stål. Märkt: 8 ovanför låsblecket, stanstyp 5377. Enligt 1710 års inventarium p.14, rum II: "24-8-1 Par D:o (pistoler) långa med anslag och Hiulåssar, HB på pijporna med Sichte och Korn, Swarta stockar af gemeent trä och Jernbeslag..."

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material Horn och Ben, Stål, Trä
Storlek Längd 600 mm (Pipan)
Teknik svärtning
Antal 1
Datering 1600 – 1650 (1600-talets första hälft)
Inskription Dekor: Trana hållande ett klot i ena klon.
Föremålsnummer 12847_SKO