Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel av huggartyp, Tyskland (?). Ca 1700.

Kavel av brunt, hårt lövträ (möjligen valnöt) snidat på båda sidor med vinkelställda förhöjda dubbla ränder, utgående från en mittås; överdelen breddad, framtill näbbformigt utdragen, översidan runduddad; utmed mitten av kavelns framsida, överdel och baksida en sammanhängande 5-6 mm bred infälld slät list av stål. Utmed mitten av kavelns ut- och insida har ursprungligen funnits en rad av tre stift med runda silverhuvuden (nu återstår endast ett på vardera sidan). Fäste korsformigt. Kryss med styrskenor och parerstänger av slätt stål, parerstänger korta, nedåtböjda. Främre parerstångens ytterände med ojämnt rund avslutning. Klinga något böjd, kraftig, eneggad med tvåeggat spetsparti, rygg förtjockad, ryggsidan plan. På starka delen av klingan etsad inskription i skrivstil med latinska bokstäver; på klingans insida "Als König Carl der Zwölfft und seine kleine Macht Mit Gott der Russen Heer hatt in die Flucht gebracht" och på klingans utsida spår av en numera bortslipad text lydande (enligt inventarium 1867) "Dis Czaarens Schwerd Furst Croij an Eccard musste geben beij Narv als Stenbock lees auff seine bitt ihn leben".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Karabela
Kategori Sablar
Material Stål, Valnöt, Silver
Storlek Längd 762 mm (klinga), Bredd 46 mm (klinga)
Teknik Etsning, Snideri
Antal 1
Datering 1700 (1700 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Croÿ, Charles Eugène de (Påskrift), Karl XII av Sverige (Påskrift), Peter den Store (Påskrift), Stenbock, Magnus (Påskrift)
Inskription Signatur/Påskrift: Dis Czaarens Schwerd Fürst Croy an Eccard musste geben beij, Signatur/Påskrift: beij Narv als Stenbock less auff seine bitt ihn leben, Signatur/Påskrift: Als König Carl der Zwölfft und seine Macht Mit Gott der Russ, Signatur/Påskrift: beij Narv als Stenbock less auff seine bitt ihn leben, Signatur/Påskrift: Als König Carl der Zwölfft und seine Macht Mit Gott der Russ, Signatur/Påskrift: Dis Czaarens Schwerd Fürst Croy an Eccard musste geben beij
Föremålsnummer 7436_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2159