Föremål

Vasaorden axelband

Axelband av grön sidenmoaré, tandade bandändar, ca 100 mm därovanför sammanbundet medsmalt moaréband av samma färg.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband axel-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 840 mm (ca)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Givare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1964_LRK