Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

visitkort från Herr Rudolf Nadolny och Fru Nadolny.

Två visitkort från Herr Rudolf Nadolny och Fru Nadolny. Första kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. p. c.". Andra kortet daterat 1923 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1923
Tidigare ägare Nadolny, Rudolf
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.633._HWY