Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Ingrid Weidenhielm, f. Björnström

Åtta visitkort från Fru Ingrid Weidenhielm, f. Björnström. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1926, vikti övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1927, vikti övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1930, vikti övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1930

1922 - 1930

Tidigare ägare Weidenhielm, f. Björnström, Ingrid
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.962._HWY