Foto: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

almanacka Stockholm

Pärmar av pressat, färgat papper, mönster med blad och blommor, grönt, rosa, orange och guld. På pärmens insida samt första bladet turkiskt papper. Blad med guldsnitt. Titelsida tryckt med röd ochsvart färg: "STOCKHOLMS Almanach //På Åhret 1733 // Efter Hennes Kongl. Maj:ts Allernådigstebefallning uplagd uti //dette beqwäma Format // Af // Direct. JOH. HENR. WERNER". Fullständig almanacka med bilagor. "En Uträkning hwad Caroliner giöra i Dal. och Öre_" samt "Påsternas afgångifrån Stockholm jemte Bref. TAXAN".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Almanacka
Kategori Övriga ritningar
Material Papper
Storlek Längd 73 mm, Bredd 36 mm
Teknik pressat, Färglagt
Antal 1
Datering 1733
Tillverkare Werner, Johan Henrik (Utgivare)
Fysiska egenskaper Färg: Grön, Färg: Rosa, Färg: Orange
Föremålsnummer 10859_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 25:34