Föremål

Beslag

halvkoltformigt beslag

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Beslag
Kategori
Hantverk och redskap
Material
Fe-legering
Storlek
Vikt 8 g
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
970897_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 1
  • FID: 970897
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1930
Fyndplats
Arkeologisk kontext