Föremål

Brev inkommande

1880:1 B - Brev inkommande: A-D Bergdahl. Voxna Berner & Nielsen Christofferson

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1880
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.61._HWY