Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från K. A. Wallenberg, Minister för Utrikes Ärendena.

Två visitkort från K. A. Wallenberg, Minister för Utrikes Ärendena. Första kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1916 (1914 - 1916)
Tidigare ägare Ägare: Wallenberg, K. A.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.935._HWY