Föremål

Biblia, das ist: die gantze heilige Schrifft, durch Martin Luther verteutscht: mit D. Pauli Tossani hiebevohr auszgegangenen Glossen und Auszlegungen...Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, in Verlegung Theodor Falkeysens...MDCLXVIII

Band av karduan med spännen och förgyllt snitt

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bibeln
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1668
Tillverkningsplats Frankfurt am Main
Tillverkare Luther, Martin (Medförfattare)
Föremålsnummer 110078_SKOBOK