Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Arkivhandling, museer och föreningar. Samfundet Nordiska museets främjande.

Museer och föreningar. Samfundet Nordiska museets främjande. Kallelsebrev. Johanna Kempe, f. Wallis hedersledarmot. 29.2.1892. Gen. Stab. Lit. Anst. Tryckt i guld, silver och färger. Atlasfol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Museer och föreningar, Arkivhandling
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1892
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.I.c.b._HWY