Föremål

Rapporter

1884:7 R - Rapporter från: Brädgården

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1884
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.100._HWY