Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordensband, Svärdsorden, Sverige.

Omonterat bröstband av gul sidenmoaré med 3 mm breda blå kantränder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband bröst-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Bredd 35 mm, Längd 200 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Fysiska egenskaper Färg: Gul, Färg: Blå
Föremålsnummer 474_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:116