Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sigillstamp för konung Oskar I (1799-1859), etui nr 2554.

Rektangulär platta av stål med rundade hörn. Däri graverat det svensk-norska riksvapnet enligt 50%-regeln, skrafferade färgbeteckningar. Sköld kluven, högra fältet delat, tre kronor, folkungalejonet, vänstra fältet det norska lejonet, båda halvorna krönta av kungliga kronor. Hjärtsköld Bernadotte och Vasa. Sköldhållare två krönta bakåtseende lejon. Nedanför skölden hänger Karl XIII:s orden i band samt Vasa-, Nordstjärne-, Svärds- och Serafimerordens kedjor, valspråk: "RÄTT OCH SANNING". Enkel kantlinje. Kanterna på plattan nerslipade, utsparat en åttkantig platta, därpå svarvad holk. Snidat skaft av elfenben, kraftig profilering med akantusblad och pärlstavar. Upptill rund platta, d: 39 mm, i form av sexflikigt blad med nedåtböjda ändar, mitt på bladet en rund knapp.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sigillstamp, Pitschaft, Sigillstamp
Kategori Sigill
Material Stål, Elfenben
Storlek Bredd 38 mm (platta), Höjd 9 mm (platta), Höjd 107 mm (hela)
Teknik gravering, Snideri
Antal 1
Datering 1844 – 1859 (1844-1859)
Tillverkare Oscar II av Sverige-Norge (Påskrift)
Tidigare ägare Ägare: Oscar II av Sverige-Norge
Inskription Dekor: riksvapen Sverige-Norge, enligt 50%-regeln, skrafferade färgbeteckningar. Sköld kluven, högra fältet delat, tre kronor, folkungalejonet, vänstra fältet det norska lejonet, båda halvorna krönta av kungliga kronor. Hjärtsköld Bernadotte och Vasa. Sköldhållare två krönta bakåtseende lejon. Nedanför skölden hänger Karl XIII:s orden i band samt Vasa-, Nordstjärne-, Svärds- och Serafimerordens kedjor, valspråk: "RÄTT OCH SANNING"
Föremålsnummer 2553_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 33:22:a