Föremål

Tabula Russiae... [ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 2. Amsterdam, 1662]

[Amstelodami Excusum Apud Guiljelmum Blaeu] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 111. Infälld karta: [Moscva ad Architypum Foedori Borissowitsi]

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110324_SKOBOK