Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Respass för Johanna Kempe, f. Wallis

Samhälls- och Rättsvetenskap. Respass. 1901. 23 April. Respass. Utställt av polismyndigheten, passavdelningen i Konstantinopel (på franska med turkisk skrift. Turkiska tidräkningen ersatt med västeuropeisk) på fru J. K. f. W. Resa till Eskischehr. Viserings- coh passkontrollstämplar: 1901.7 maj, Haida Pascha. Järnvägsstation. 1901. 9 Maj Eskischehr. 1901. 9 Maj Haida Pascha. Järnvägsstation. 1901.11 Maj, Konstantinopel, passavdelningen, för resa till Brussa. 1901. 16 Maj, Konstantinopel. Tryckt blankett ifylld med bläck. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Respass
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.d.02._HWY