Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Namnchiffer för epåletter till uniform för Das Füsilier Regiment Königin Victoria von Schweden, Nr 34.

Namnchiffer av förgylld mässing, med kunglig krönt V, på staplarna uppträtt tre kronor. På baksidan tre fästtenar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Das Füsilier Regiment Königin Victoria von Schweden, Namnchiffer
Kategori Militära uniformer, utländska
Material Mässing
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1908
Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Victoria av Baden
Inskription Dekor: Namchiffer V krönt, tre kronor, Signatur/Påskrift: V krönt med kunglig krona, tre kronor på staplarna
Föremålsnummer 1566_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:15:a