Föremål

Barnens melodi-album

Band halvt av skinn som som I:I.b.I.i.06. Snitt sprängd i brunt. Försättsblad av brun "olifant". 1 vol. 5 nothäften

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Noter
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1855
Tillverkningsplats
Tillverkare Liszt, Franz (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.i.b.16._HWY