Föremål

Rapporter

1881:6 R - Rapporter från: Dalfors, Sunnerstaholm, Furudal och gruvorna Ljusne

Museum Hallwylska museet
Datering 1881
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.73._HWY