Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från grevinnan Christina Lewenhaupt, f. Gyllenstierna.

Tre visitkort från grevinnan Christina Lewenhaupt, f. Gyllenstierna. Första kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1917 samt sorg, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1920 samt sorgkant, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1920

1917 - 1920

Tidigare ägare Lewenhaupt f. Gyllenstierna, Christina
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.531._HWY