Föremål

Encomion regni Daniæ. Det er: Danmarckes Riges Lof, oc dets høyloflige Konge Riges tilhørige provinciers, øers, kongelige slotters... beskrifvelse: Item, kongelig kroninger... Prentet i Kiøbenhaffn, aff Peter Hake, aar 1654. Paa Jørgen Holst bogförers bekostning.

Pergamentband. Pärmfyllnad: trä. Knytband av gult linne. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1654, 1600 (1654; 1600 (bandets tillverkning); 1654 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Hake, Peter (Tryckare), Holst, Jörgen (Förläggare), Lauridsen Wolf, Jens (Författare)
Föremålsnummer 109168_SKOBOK