Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Elsa Ström

Två visitkort från Elsa Ström, Zetterberg. Första kortet daterat 1911 samt sorgkant. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911. Andra kortet daterat 1911 samt sorgkant. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Ström, Elsa
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.833._HWY