Föremål

Brev inkommande

1893:2 B - Brev inkommande: B-H Brädgårdskontoret Helsinglands Enskilda Bank Hvitfelt. C. A. O. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1893
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.182._HWY