Föremål

Alpinae seu Foederatae Rhaetiae Subditarumque et Terrarum nova descriptio. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Auctoribus Fortunato Sprechero à Berneck. Eq. aur. & I.V.D. Ret. Ac Phil. Cluverio] [Amstelodami Guiljelmus Blaeuw excudit] [Evert Sijmons Z. Hamers. Veldt. Sculp.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 44.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110842_SKOBOK