Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mark

25 MARK 1921. Av vitt siden. Bestående av två med baksidorna mot varandra vända stycken, hopsydda längs kanterna med maskinsydda efterstygn av vitt silke. Tryck i rött, svart och blått. Framsida: I mitten ett stort fält av ett öga; i nedre delen en rund damm, vari en kvinna och två flytande kryckor, till vänster två krymplingar på kryckor i begrepp att nedstiga i vattnet. Baksida: Stort ögonformat fält, i vars mitt ett av uddar inramat runt fält, vari sedelvärdet i svart med utsparda konturer mot röd botten, däromkring text i svart samt runt denna i rött med tyska bokstäver: Stadtsparkasse Bielefield. Mått: Längd: 115 mm.; bredd: 84 mm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Mark
Kategori Övriga sedlar, 56. LVI Mynt
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer LVI:T.e.c.01._HWY