Föremål

Cirkulär, Rapporter, Konossement, Kontrakt

Affärshandlingar Supplement (Diverse) C - Cirkulär och rapporter 1886-1917 (tryckta) - Konossement: Ankommande 1886, 1887, 1890-1896 och 1900-1908 Malm och kalksten 1905 och 1906 Tjära 1908 - Kontrakt: Diverse 1896-1908 Hyreskontrakt 1873 och 1884 Trävaru 1906-1907

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1886 – 1917

1886-1917

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.03._HWY