Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Frans Kristofer Kempe.

Sju visitkort från Frans Kristofer Kempe. Första kortet är utan datum samt sorgkant. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet daterat 1916. Fjärde kortet daterat 1918. Femte kortet daterat 1919. Sjätte kortet daterat 1919. Sjunde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Kempe, Frans Christoffer
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.462._HWY