Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärdsmedaljen

Krönt silvermedalj, åtsida: svärdsorden medaljong, text: "KONUNG OCH FÄDERNESLAND". Frånsida, text: "FÖR // KRIGSMANNA // FÖRTJÄNSTER".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 13 g, Diameter 31 mm, Höjd 46 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: KONUNG OCH FÄDERNESLAND, Signatur/Påskrift: FÖR // KRIGSMANNA // FÖRTJÄNSTER
Föremålsnummer 656_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 26:207