Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greve Fritz von Rosen.

Tre visitkort från Greve Fritz von Rosen. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Hedenlunda, (nedre högra hörnet) 4 Strureplan, Stockholm. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914
Tidigare ägare Ägare: Rosen, Fritz von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.723._HWY