Föremål

Certepartier, Koncept, Konossement, Skeppningsdokument, Räkningar

1877:5 C-L - Certepartier: Diverse Malm och kalksten Tack- och smidesjärn Trävaror - Koncept - Konossement: Avgående varor Ankommande varor Malm och kalksten Tack- coh stångjärn - Dokument för trävaruskeppning - Levereringsräkningar

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1877
Föremålsnummer
LXIV:II:A.a.44._HWY