Föremål

Certepartier, Koncept, Konossement, Skeppningsdokument, Räkningar

1877:5 C-L - Certepartier: Diverse Malm och kalksten Tack- och smidesjärn Trävaror - Koncept - Konossement: Avgående varor Ankommande varor Malm och kalksten Tack- coh stångjärn - Dokument för trävaruskeppning - Levereringsräkningar

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1877
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.44._HWY