Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 146 g
Datering
1600 – 1799
Tidsperiod
  • 1600-tal
  • 1700-tal
Föremålsnummer
872237_HST
Osteologisk artbedömning
Homo sapiens (Människa)
Osteologisk benslagsbedömning
  • Cranium (Kranium)
  • Mandibula (Underkäksben)
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2017
Fyndplats
Arkeologisk kontext