Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

flintlåsbössa Ryssland

Rund, slätborrad pipa med stort, spolformigt korn. Svansskruvbladet tvärt avskuret, en otydlig stämpel invid siktskåran och en på undersidan. På kammarens översida tvärgående profilering och 4 stämplar, kyrilliska bokstäver: 1-dubbelörn, 2 -NPL, 3 - EGS, 4 - otydlig stämpel. På undersidan 4 otydliga märken. Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv, två pipstift av stål samt däremellan rembygelns skruv. Flintlås med plant låsbleck, l: 145 mm, fasade kanter, förstärkt bakspets. Under eldstålsfjädern stämpel med ryska bokstäver SP. Platt hane med fasade kanter, lös överkäke, välvd hanskruv, motstöd. Kantig fals under fängpannan. Flikig nöt och studel. På låsbleckets insida en stämpel på bakre spetsen: NFK. Helstock av ek(?), 1: 1344 mm, näsband av horn. Kolv av fransk typ med lång fals på vardera sidan. På h. sida hertig Karls (XIII) rustkammarmärke, spegelmonogram C, svärd och hertigkrona samt en liten stämpel: H. Kolvlängd 303 mm. Bakom svansskruvbladet och spetsrörkan snidade symmetriska bladornament i rokoko. Låg vulst kring laddstocksränna, lås- och sidbleck. Beslag av stål, slät bakplåt med kort, konturerad tunga på kolvryggen, stämplar, ryska bokstäver: N W samt otydlig stämpel N F R(?). På kolvhalsen en oval tumplåt med gravering: fyra ankare med korsade flyn. Två släta låsskruvbrickor av stål med vågiga kanter. Varbygel med lång, rundad bakre arm, spetsigt avslutad, stämpel N F R(?). Främre armen kortare och avslutad med en äggformig urna med knapp och två flikiga grenar, stämpel: SP. Bakom varbygeln en remknapp med två skåror i kors, rembygeln placerad bakom mellanrörkan. Tre profilerade rörkor, på spetsrörkan stämplat: E N, på mellanrörkan N W som på bakplåten. Tillbehör: Slät laddstock av stål, l: 705 mm, med trumf och spår av stämpel (SVL?), gängad i ena änden.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåsbössa
Kategori Bössor
Material
 • Ek
 • Stål
Storlek
 • Höjd 200 mm
 • Vikt 3320 g
 • kaliber 14 mm
 • Längd 1043 mm (pipa)
 • Längd 1697 mm
Antal 1
Datering 1780 – 1799

1700-talets slut

Tillverkningsplats Ryssland
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: riksvapen, Ryssland
 • Dekor: ankare 4 m korsade flyn
 • Signatur/Påskrift: N P L (kyrillisk)
 • Signatur/Påskrift: M K (beslag)
 • Signatur/Påskrift: N M R (beslag,kyrilliskI
Föremålsnummer 2889_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5320:a
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: KXV: 992 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXIII: 45 (Drejholt, Nils)
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXIII: 45 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXIII: 45 (Drejholt, Nils)
Relaterat föremål Samhör med: 17529_LRK (Samhörande med nr 17.529.)