Föremål

Von Ihr. Königl. Maÿtt: zu Schweden ec Pommerschen Staat verordnete General Staathalter und Regierung...Stockholm den 7 April Anno 1663. Hevvig Eleonora // undertecknat av förmyndarna. Bekräftelse daterad Wolgast 4 Junii 1663. C G Wrangel

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Föremålsnummer 111072_SKOBOK