Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sabel - yatagan

Fäste av plattor av valrossbete nitade genom tången med fyra stålnitar. Över skarven skena av silver med ciselerad bård med akantusliknande ranka. På fästets nederdel beslag av silver med ciselerad dekor övergående i ett över klingbasens rygg snett utskjutande, profilerat beslag av drivet och ciselerat silver med blomma och ranka. På ryggen graverade romber. Klinga av stål 41 mm bred med konvex, framåtböjd rygg och utdraget s-formad egg. En liten hålkäl på var sida intill ryggen. På starka delen etsad dekor, på utsidan ett runt ornament med månguddig stjärna, på insidan droppformigt ornament med inskrift (se tidigare katalogkort) gjord av Hadji Abraghé.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Valrossbete, Stål, Silver
Storlek Längd 646 mm (klinga)
Teknik Etsning, ciselering, drivning, gravering
Antal 1
Tillverkare Abraghe, Hadji (Tillverkare), Ibrahim (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Bernadotte f. Munck af Fulkila, Ebba, Ägare: Bernadotte, Oscar Carl August
Föremålsnummer 7567_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5754:41