Föremål

Krokiteckning

KROKITECKNING Äldre kvinna sittande på pall. Tillhör samling om 40 teckningar tillskrivna Ellen Roosval, troligen från villa Muramaris på Gotland, och som härrör ur professor Johnny Roosvals arkiv. Gåva 1993 från Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.

Storlek
  • 48
  • 62
Datering 1900

1900 Cirka

Föremålsnummer S.XXXII:C.i.21._HWY