Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Landshövding och Fre Cedercrantz.

Arton visitkort från Landshövding Conrad Cedercrantz och fru Cedercrantz. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1915 samt sorgkant. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet daterat 1916, sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i nedre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917. Åttonde kortet daterat1918, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet samt vikt i nedre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 26.01.1919. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1922. Sjuttonde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat1922.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1922

1915 - 1922

Tidigare ägare Cedercrantz, Conrad
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.161._HWY