Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Köttkvarn

KÖTTKVARN med munstycke (korvrör; till korvstoppning) Av järn, gjuten och förtent. Stommen bestående av en liggande cylindrisk tub, på vars vänstra ände ett skivformigt munstycke, genombrutet med runda hål samt fasthållet av en på tuben gängad ring med rätvinkligt tvärsnitt samt med tvärgående kälar och utstående runda nabbar. Inuti tuben en genom denna gående axel, varpå en hög s. k. evighetsgänga, som på ytteränden är försedd med en korsformig fyrbladig kniv, fäst på en fyrsidig tapp på axelns ytterände, änden utanför denna rund, rörlig i ett lager på munstyckets mitt; på axelns motsatta ände en S-formad vev med ovalt tvärsnitt samt på yttre änden ett rakt utstående, päronformigt handtag av lönn, svarvat samt rörligt på en tånge, fastnitad i armens ytterände. Veven fäst vid axeln medelst en från ytteränden i axeln gående skruv med liggande oval fingerögla. Ovanpå tuben en stor oval tratt, vari köttet inmatas och sedan medelst axelns evighetsgänga pressas mot kniven och munstycket i axelns ände. På tubens undersida en ställning för fastskruvning vid bord eller bänk samt bestående av en lång båge, på vars nedre ände en genom denna gående skruv med liggande 8-formig fingerögla samt på övre änden ett gripstycke med rundat utvidgade ändar; på bågens övre ände en gripbåge med platta ändar. Stomme, höjd: 27.2 cm.; bredd: 24,5 cm. Vevarm, längd: 21,7 cm. Munstycke (korvrör) till korvstoppning. Av bleckplåt. Bestående av ett koniskt rör med snett avskuren ytterända samt med en längdgående fals. Längd: 16,5 cm.; diameter: 3 cm. Tratt, diameter: 7,3 cm. Svensk tillverkning; Husqvarna Vapenfabriks AB. .

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Köttkvarn med munstycke
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Järn
Teknik
  • Gjutet
  • Förtent
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer III:I:C.s.01._HWY