Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Strykjärn

STRYKJÄRN Av järn, gjutet. Massivt, platt, hjärtformigt samt med handtag; kring övre kanten en smal fas; handtaget bestående av en på järnets översida liggande platt skena med i rät vinkel uppböjda ändar, mellan dessa en svarvad kavel av björk, med något utsvälld mitt och utsvällda ändar samt fäst i vardera änden medelst en skruv med kullrigt huvud; skenan fäst vid järnet medelst två skruvar med kullriga huvuden. Höjd: 12,9 cm. Järn, längd: 12,5 cm.;bredd: 7,5 cm.; tjocklek: 2,8 cm.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Strykjärn
Kategori
  • Hushåll
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Järn
Storlek
  • Tjocklek 2.8 cm (järn)
  • Bredd 7.5 cm (järn)
  • Längd 12.5 cm (järn)
  • Höjd 12.9 cm
Teknik
Gjutning
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
III:I:I.l.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
STRYKJÄRN.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af järn, gjutet. Massivt, platt, hjärtformigt samt med handtag; kring öfre kanten en smal fas; handtaget bestående af en på järnets öfversida liggande platt skena med i rät vinkel uppböjda ändar, mellan dessa en svarfvad kafvel af björk, med något utsvälld midt och utsvällda ändar samt fäst i hvardera ändan medels en skruf med kullrigt hufvud; skenan fäst vid järnet medels två skrufvar med kullriga hufvuden. Å handtaget nedtill: Höjd: 12.9 cm. Järn, längd: 12.5 cm.; bredd: 7.5 cm.; tjocklek: 2.8 cm. Anm. Träkafvelns undersida något förkolnad. Svensk tillverkning, Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, stadfäst 1867.