Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Elma Thunberg, f. Hök

Ett visitkort från Fru Elma Thunberg, f. Hök, daterat 1910. Handskrift "Ernst ber tante mottaga några små prov på hans fotografiska färdighet. Bästa hälsningar bedja vi om till Irma och Willhelmina". Handskrift baksida "de hjärtligaste önskningar om en glad och fridfull jul och ett välsignelserikt nytt år önskas Tante och Farbror från tillgivna Ernst och Elma Thunberg"

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1910
Tidigare ägare Thunberg, f. Hök, Elma
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.868._HWY