Föremål

Minnesalbum öfver Svenska Statens ransoneringskort under världskriget 1914-1918

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Minnesalbum öfver Svenska Statens ransoneringskort under världskriget 1914-1918
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1919
Föremålsnummer LXIII:I:Q.a.07._HWY