Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ringnyckel av stål.

För åttsidig mutter, diag 18,2 mm, böjt, profilerat och fasat skaft, avslutat med kula. Hör enligt kort till skruvklove, men verkar för stor.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Skruvnyckel
Kategori Övriga verktyg
Material Stål
Storlek Längd 90 mm
Antal 1
Datering 1650 – 1700

1650-1700

Föremålsnummer 3990_SKO