Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från greve Alarik Wachtmeister, Kommendörkapten av 1:a graden.

Åtta visitkort från greve Alarik Wachtmeister, kommendörkapten av 1:a graden. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Styrmansgatan 32. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1921. Åttonde kortet daterat 1922 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1922 (1916 - 1922)
Tidigare ägare Ägare: Wachtmeister, Alarik
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.905._HWY