Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Grevinnan Wachtmeister, född von Platen.

Tre visitkort från grevinnan Elisabeth Sophia Lovisa Charlotta, f. von Platen. Första kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1917 samt sorgkant, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 1919-20 samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1920

1917 - 1920

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.915._HWY