Föremål

Geographisch-statistisches Lexicon

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Geographisch-statistisches Lexicon
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1855
Föremålsnummer LXIII:II:N.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Ritter.
Text
Geographisch-statistisches Lexikon über die Erdtheile, Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge, Staaten, Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergwerke, Kanäle etc. für Post-Bureaux, Comptoirs, Kaufleute, Fabrikanten, Zeitungleser, Reisende, Real-, Industrie- und Handelsschulen. Von W. Hoffmann, C. Winderlich und C. Cramer. Vierte umgearbeitete, stark vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von Otto Wigand. 1855. Leipzig, Druck von Otto Wigand. [2], 1457, [1] sid. W. H. Kempes firmastämpel i blått tryck på titelbladet. 1 vol. 4:0. Band (halft skinn-). Pärm af papp, öfver-klädd med svart klot. Fast rygg af svart chagrin. Dekor i guld och blindtryck. Ryggen uppdelad i fem fält genom tvärband af linjer i blindtryck. Andra fältet titelfält, med en enkel linjeram i guld. De öfriga fälten inom en dubbel linjeram, helt fyllda af bladdekor kring ett korsformigt midt-parti, allt i guldtryck. Å pärmarna längs innerkanten ränder och bladdekor i blindtryck. Snitt marmorerad i grönt och brunt samt glättad. Försättsblad af gult glanspapper. Ryggtitel i guldtryck: ritter’s GEOGRAPH. STATIST. LEXIKON. Nedtill å frampärmens insida en hvit lapp med gult tryck: Buchbinderei von H. Sperling in Leipzig. Anm. Lagad å ryggen och försedd med nya höm af mörkbrun chagrin.