Föremål

Frisia Occidentalis [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 4. Amsterdam, 1662]

[Adriano Metio et Gerardo Freitag Auctoribus.] [Amstelodami Guiljelm. Blaeuw excudit] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 21.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110519_SKOBOK