Föremål

Sieges-Seule zu Ehren auffgericht dem Hoch-Wolgebornen Herrn...Carl-Gustav Wrangeln, Herrn zu Schogkloster...übergeben von Johanne Ceropaeo

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol, fol
Tillverkare Ceropaeus, Johannes (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111087_SKOBOK