Föremål

Tree jubelpredikninger, om then reformation, som skedde för hundrade åhr sedan uthi Swerige... hållen anno 1621 i Stockholms Slotzkyrkia... Tryckt i Stockholm, aff Chr. Reusner. Anno 1628.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1622
  • 1600

1622; 1600 (bandets tillverkning); 1622 (tryckår)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 96233_SKOBOK