Föremål

Kniv för träsnitt.

Vinkelböjt blad av stål avbrutet vid eggens början. Graverad och punsad dekor vid holken. Cylindrisk holk av stål med dekor i form av sexbladig blomma vid bladet. Svarvat, pungformat skaft av masur med inskuret G under kronprinskrona.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kniv
Kategori Verktyg
Material Stål, Masur
Storlek Längd 115 mm, Vikt 25 g
Antal 1
Datering 1900 (1900 cirka)
Tillverkare Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Victoria av Baden
Inskription Signatur/Påskrift: G, spegelmonogram kronprinskrona, Signatur/Påskrift: G, spegelmonogram kronprinskrona
Föremålsnummer 2330_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:35:f