Föremål

Certepartier, Cirkulär, Koncept, Konossement, Räkningar

1878:5 C-L - Certepartier: Diverse Fullgjorda trävaru Kol Malm och kalksten "Onkel Adam" (ångbåt) Smides- och tackjärn - Cirkulär - Koncept - Konossement: Diverse avgående Diverse ankommande Kol Malm Från Ljusne, Söderhamn och Stockholm avlastat tack- och stångjärn Till Stockholm avlastat virke - Levereringsräkningar från Ljusne

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1878
Föremålsnummer
LXIV:II:A.a.51._HWY